Skip to content

Ilmavaltiaat Oy:n asiakasrekisterissä käsitellään asiakkaiden tietoja palveluiden toteuttamiseksi.

Ilmavaltiaat Oy on sitoutunut suojaamaan asiakkaidensa yksityisyyttä. Tällä tietosuojaselosteella informoimme asiakkaitamme heidän henkilötietojensa käsittelystä kuten keräämisestä, käyttämisestä, säilyttämisestä ja suojaamisesta.

1. Rekisterinpitäjä ja sen yhteystiedot

Käsiteltävien henkilötietojen rekisterinpitäjänä toimii: 

Ilmavaltiaat Oy,

Sexmanintie 19

06500 Porvoo

info@nikolaurila.fi

2. Mitä tietoja asiakkaista voidaan kerätä?

Ilmavaltiaat Oy:n asiakasrekisteri käsittää seuraavat tiedot:

 • Henkilön tunnistamiseen tarvittavat tiedot: nimi
 • Yhteystiedot: osoite, puhelinnumero, sähköposti
 • Maksutiedot Paypalille (Paypalin tietosuojaseloste: https://www.paypal.com/us/legalhub/privacy-full)

3. Mihin henkilötietoja käytetään ja millä oikeusperusteella?

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on palvelun toteuttaminen.

Henkilötietojen käsittely perustuu oikeutettuun etuun ja sopimusten mukaisten velvollisuuksien täyttämiseen sekä asiakkaan suostumukseen.  

Asiakastietoja voidaan käyttää seuraaviin tarkoituksiin:

 • Palvelun toteuttaminen ja asiakassuhteen hoito
 • Palautekyselyn toteuttaminen
 • Palveluiden suunnittelu
 • Markkinoinnin ja mainonnan kohdentaminen ja ylläpito
 • Sosiaalisen median ja verkkosivujen markkinointi

4. Miten rekisterin tietoja säilytetään ja suojataan?

Rekisterin tiedot tallennetaan ohjelmiin ja palveluihin, joiden suojaamisesta on huolehdittu asianmukaisin teknisin ja organisatorisin toimenpitein. 

Kaikki henkilötiedot suojattu asiattomalta pääsyltä ja vahingossa tai laittomasti tapahtuvalta tietojen hävittämiseltä, muuttamiselta, luovuttamiselta, siirtämiseltä tai muulta laittomalta käsittelyltä. Rekisterin käyttö on ohjeistettu ja henkilötietoja voivat käsitellä vain ennalta nimetyt henkilöt määritellyin käyttöoikeuksin. Henkilötietoja sisältävien ohjelmien ja palveluiden käyttö edellyttää käyttäjätunnusta ja salasanaa.

5. Kuka käsittelee rekisteröidyn henkilötietoja?

Henkilötietoja käsittelevät Ilmavaltiaat Oy:ssä vain työssään niitä tarvitsevat henkilöt. Henkilöt on koulutettu käsittelemään henkilötietoja asianmukaisesti tietosuoja huomioiden. Ilmavaltiaat Oy käyttää luotettuja sopimuskumppaneita, jolloin tietoja voidaan myös siirtää kolmannelle osapuolelle.

6. Kuinka kauan tietoja säilytetään rekisterissä?

llmavaltiaat Oy säilyttää henkilötietoja vain tässä selosteessa kuvattujen käyttötarkoituksien kannalta tarpeellisen ajan. Tietoja voidaan säilyttää myös kauemmin niiltä osin kuin se on tarpeen laissa asetettujen velvollisuuksien toteuttamiseksi. 

Asiakkaan pyynnöstä häntä koskeva henkilötieto voidaan poistaa ellei tiedon säilyttämiselle ole lakisääteistä perustetta tai ellei se ole tarpeen oikeusvaateiden käsittelemiseksi.

7. Millaisia oikeuksia rekisteröidyllä on?

Rekisteröidyllä on oikeus:

 • Pyytää pääsy henkilötietoihin ja saada omat tiedot sähköisesti siirrettävässä muodossa
 • Pyytää itseään koskevien henkilötietojen oikaisemista tai poistamista
 • Pyytää käsittelyn rajoittamista tai vastustaa henkilötietojen käsittelyä
 • Tulla informoiduksi henkilötietoon kohdistuvista tietosuojaloukkauksista. 

Kaikki pyynnöt voi toimittaa osoitteeseen info@nikolaurila.fi.

8. Luovutetaanko rekisteröidyn tietoja kolmansille osapuolille?

Tietoja luovutetaan Ilmavaltiaat Oy:n ulkopuolelle ainoastaan siltä osin, kuin se on välttämätöntä määriteltyjä käsittelytoimia varten tai seuraavissa tapauksissa:

Henkilötietoja voidaan luovuttaa:

 • Majoituspalveluiden toteuttamiseksi majoituspalveluiden tarjoajalle
 • Maksunvälityspalveluita varten maksupalveluiden tarjoajille
 • Valokuvatuotteen toimittamiseksi valokuvatuoteyhteistyökumppanille
 • Elämyspalveluiden toteuttamiseksi yhteistyökumppanille

Ilmavaltiaat Oy ei luovuta henkilötietoja suoramarkkinoinnin toteuttamiseksi ulkopuoliselle. 

Ilmavaltiaat Oy huolehtii tietojen siirrossa ja käsittelyssä tietoturvan ja -suojan korkeasta tasosta tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

9. Evästeet

Northernlights.nikolaurila.fi hyödyntää evästeitä eli käyttäjän tietokoneeseen tallennettavia pieniä tekstitiedostoja palveluiden ja verkkokaupan hallitsemisessa. Evästeet mahdollistavat esimerkiksi ostoskorin toiminnan ja kielivalinnan muistamisen.

10. Voidaanko tätä tietosuojaselostetta muuttaa?

Ilmavaltiaat Oy pidättää oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta.

Ilmavaltiaat Oy suosittelee rekisteröityjä ja sivuston käyttäjiä tutustumaan tietosuojaselosteen sisältöön säännöllisesti. 

11. Mihin rekisteröity voi ottaa yhteyttä?

Asiakas voi ottaa yhteyttä yksityisyyteen, tietojen käsittelyyn tai tietosuojaselosteeseen liittyvissä kysymyksissä sähköpostilla:info@nikolaurila.fi

© 2024 Niko Laurila |

website by tavux

× Miten voimme auttaa?